Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Hordaland

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 9 014 8 078 936 2,4 1,3  
  Etneelva 3 648 2 907 741 3,7 1,2  
  Daleelva i Vaksdal 1 955 1 190 765 3,3 0,9  
  Loneelva 1 871 1 580 291 2 0,7  
  Oselva i Os 1 480 940 540 2,7 1,1  
  Storelva (Arnaelva) 1 324 1 026 298 3,8 0,9  
  Tysselva i Samnanger 778 701 77 3,9 1  
  Opo m/Sandvinvatnet 572 232 340 4,5 2,8  
  Matreelva 563 93 470 4 1  
  Vosso (Vossovassdraget) 557 46 511 3,8 1  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 461 156 305 4,1 2  
  Hopevassdraget 347 75 272 2,2 0,6  
  Æneselva 337 300 37 3 1,3  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 336 276 60 3,3 1,3  
  Kinso 296 277 19 4,3 1,3  
  Frøysetelva 293 113 180 1,6 0,9  
  Moelva (Modalselva) 250 33 217 3,3 1,1  
  Mosneselva 246 196 50 3,8 0,8  
  Granvinselva 227 91 136 5,7 1,8  
  Hopevassdraget 222 25 197 5 1,3  
  Uskedalselva 218 28 190 2 1  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 209 120 89 4 0,9  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 173 107 66 2,3 0,8  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 149 116 33 3,4 1,4  
  Bondhuselva 102 34 68 2,8 1,9  
  Fjellvassdraget 85 71 14 3,9 2,8  
  Kjærelva m/Storvatnet 74 14 60 2,3 0,3  
  Lønningdalselva 19 4 15 4 1,1  
  Storelva, Natås 10 0 10 0 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 8 401 7 639 762 2,5 1,2  
  Etneelva 3 370 2 340 1 030 3,4 1,2  
  Tysselva i Samnanger 1 642 1 581 61 3,7 1,2  
  Oselva i Os 1 225 802 423 3,2 1,1  
  Daleelva i Vaksdal 1 155 723 432 3,2 1  
  Storelva (Arnaelva) 769 580 189 3,5 1  
  Opo m/Sandvinvatnet 645 543 102 5,1 2,4  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 528 315 213 5,4 1,8  
  Loneelva 458 340 118 2 0,8  
  Vosso (Vossovassdraget) 457 85 372 4,5 1,4  
  Matreelva 401 0 401 0 1  
  Bondhuselva 394 224 170 4,2 1,6  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 370 323 47 4 1,1  
    Medregnet Melselva  
  Kinso 307 247 60 4,4 1  
  Moelva (Modalselva) 281 83 198 4,2 1,1  
  Granvinselva 241 111 130 4 1,2  
  Æneselva 203 159 44 3,1 2  
  Frøysetelva 202 57 145 2,9 0,8  
  Mosneselva 198 157 41 4,2 0,8  
  Hopevassdraget 165 2 163 2 1,3  
  Uskedalselva 143 35 108 3,5 1,1  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 113 73 40 4,9 2,5  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 103 95 8 4 1,1  
  Kjærelva m/Storvatnet 95 3 92 1,5 0,6  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 76 72 4 4,2 0,6  
  Fjellvassdraget 71 62 9 4,4 1,8  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 62 27 35 2,3 0,9  
  Storelva, Natås 31 0 31 0 1,2  
  Andvikelva 13 1 12 1 0,6  
  Omvikdalselva 12 3 9 3 1,1  
  Lønningdalselva 9 0 9 0 0,8  
  Jondalselva 6 0 6 0 3  
  Simadalselva (Sima) 4 4 0 2 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 11 299 10 420 879 2,2 1,1  
  Etneelva 3 205 2 608 597 3,5 1,1  
  Oselva i Os 2 039 1 422 617 2,2 1  
  Daleelva i Vaksdal 798 554 244 4,6 0,8  
  Loneelva 752 671 81 2,1 0,9  
  Tysselva i Samnanger 712 690 22 3,5 1,1  
  Storelva (Arnaelva) 572 442 130 3,3 0,8  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 411 357 54 3,8 1  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 369 71 298 4,2 1,6  
  Vosso (Vossovassdraget) 366 48 318 5,3 1,3  
  Frøysetelva 362 144 218 3,6 1  
  Matreelva 350 67 283 3,5 1  
  Bondhuselva 261 134 127 3,3 1,3  
  Uskedalselva 255 41 214 2,7 1,1  
  Hopevassdraget 252 40 212 3,6 1,5  
  Æneselva 208 201 7 2,8 1  
  Kjærelva m/Storvatnet 191 88 103 2,6 0,6  
  Mosneselva 187 139 48 3,4 0,8  
  Moelva (Modalselva) 175 48 127 4 1,3  
  Kinso 169 105 64 3,8 1,1  
  Granvinselva 144 72 72 3,4 1,6  
  Opo m/Sandvinvatnet 138 12 126 4 2,5  
  Fjellvassdraget 119 109 10 4,4 2  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 111 65 46 3,6 1,9  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 95 68 27 4,9 0,9  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 81 69 12 3,1 1,2  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 67 30 37 1,7 0,6  
  Haugdalselva 60 1 59 1 1  
  Omvikdalselva 52 28 24 4 1,3  
  Jondalselva 35 9 26 4,5 2,9  
  Øysteseelva 27 2 25 2 1,8  
  Storelva, Natås 12 0 12 0 1  
  Andvikelva 11 0 11 0 0,8  
  Lønningdalselva 10 2 8 2 2,7  
  Simadalselva (Sima) 10 0 10 0 0,6  
  Svendsbøelva 1 0 1 0 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 5 786 4 702 1 084 2 0,4  
  Etneelva 4 154 3 628 526 3,2 1,1  
  Oselva i Os 2 055 1 321 734 2,2 1,1  
  Tysselva i Samnanger 1 295 1 233 62 2,8 1  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 1 186 309 877 3,9 1,4  
  Daleelva i Vaksdal 1 011 781 230 3,6 1  
  Storelva (Arnaelva) 615 371 244 3,5 0,9  
  Loneelva 569 429 140 2 0,9  
  Vosso (Vossovassdraget) 470 55 415 3,7 1,3  
  Matreelva 419 9 410 2,3 0,9  
  Granvinselva 395 221 174 3,5 1,4  
  Kinso 374 233 141 3,4 0,8  
  Frøysetelva 367 16 351 2,3 0,8  
  Bondhuselva 328 134 194 3,9 1,3  
  Kjærelva m/Storvatnet 200 84 116 2,6 0,4  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 194 171 23 3,4 1,1  
  Hopevassdraget 178 0 178 0 1,1  
  Uskedalselva 172 62 110 3,1 1  
  Haugdalselva 164 16 148 3,2 1  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 154 87 67 3,8 1,2  
  Melselva 149 114 35 2,8 0,8  
  Moelva (Modalselva) 145 55 90 2,8 1,2  
  Æneselva 129 107 22 3,5 1  
  Fjellvassdraget 116 98 18 4,5 1,2  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 85 84 1 3,1 1  
  Mosneselva 79 61 18 2,9 0,7  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 67 50 17 3,6 1,7  
  Omvikdalselva 47 20 27 2,5 0,9  
  Lønningdalselva 33 14 19 1,8 1,1  
  Simadalselva (Sima) 21 5 16 5 0,6  
  Storelva, Natås 20 0 20 0 0,9  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 18 12 6 2,4 0,7  
  Svendsbøelva 2 0 2 0 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Etneelva 2 728 2 214 514 2,6 1,1  
  Mandalselva 2 707 2 282 425 2 0,9  
  Tysselva i Samnanger 1 479 1 423 56 2,7 0,9  
  Oselva i Os 1 386 895 491 2,2 0,9  
  Daleelva i Vaksdal 855 629 226 2,6 0,9  
  Loneelva 590 463 127 1,6 0,9  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 578 409 169 4,8 1,3  
    Fordeling på vektklasser er berekna i Mosneselva og i Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet.  
  Storelva (Arnaelva) 527 335 192 3,6 1  
  Vosso (Vossovassdraget) 415 94 321 3,6 1,2  
  Kinso 410 356 54 4,2 0,9  
  Matreelva 410 4 406 4 0,8  
  Frøysetelva 323 30 293 3,8 0,9  
  Granvinselva 292 102 190 3,2 1,6  
  Uskedalselva 255 18 237 2,6 0,8  
  Moelva (Modalselva) 251 92 159 4,2 1,3  
  Mosneselva 223 194 29 2,6 0,7  
  Melselva 186 117 69 4,2 0,9  
  Haugdalselva 145 25 120 3,6 1  
  Kjærelva m/Storvatnet 140 12 128 3 0,3  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 138 86 52 3,9 1,3  
  Æneselva 126 112 14 3,3 1  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 125 111 14 2,9 1,4  
  Bondhuselva 122 90 32 3,8 1  
  Fjellvassdraget 114 87 27 4,4 1,2  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 91 79 12 3 0,6  
  Hopevassdraget 90 5 85 5 1,2  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 83 83 0 4 0  
  Omvikdalselva 70 38 32 2 0,9  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 40 9 31 1,8 1,2  
  Lønningdalselva 30 2 28 2 0,7  
  Simadalselva (Sima) 20 0 20 0 1,3  
  Storelva, Natås 8 0 8 0 1,1  
  Svendsbøelva 5 3 2 3 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Etneelva 3 492 3 010 482 3,9 1,4  
  Mandalselva 3 016 2 470 546 2 0,9  
  Oselva i Os 825 329 496 3,2 0,9  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 797 365 432 5 1,6  
  Tysselva i Samnanger 515 491 24 2,8 0,8  
  Daleelva i Vaksdal 477 318 159 3,3 0,8  
  Opo m/Sandvinvatnet 424 287 137 4,5 1,9  
  Bondhuselva 418 352 66 3,8 1,5  
  Storelva (Arnaelva) 385 284 101 3,9 0,8  
  Granvinselva 339 178 161 4,6 1,7  
  Vosso (Vossovassdraget) 300 40 260 4 1,2  
  Frøysetelva 278 0 278 0 0,8  
  Kjærelva m/Storvatnet 275 189 86 3,1 1,4  
  Matreelva 248 0 248 0 0,9  
  Loneelva 201 163 38 1,9 0,5  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 193 168 25 3,9 1,9  
  Melselva 181 144 37 4,2 1  
  Moelva (Modalselva) 176 57 119 4,1 1,3  
  Mosneselva 159 134 25 2,7 0,9  
  Uskedalselva 156 19 137 2,4 1,1  
  Omvikdalselva 120 76 44 3,2 1,5  
  Kinso 109 43 66 3,1 1,2  
  Fjellvassdraget 106 98 8 4,3 1,3  
  Haugdalselva 88 15 73 5 1,2  
  Æneselva 88 82 6 4,3 2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 86 35 51 3,9 1,1  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 85 79 6 4,6 1,2  
  Jondalselva 81 41 40 4,1 1,8  
  Lønningdalselva 42 3 39 1,5 0,8  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 34 24 10 3,4 0,7  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 26 18 8 3,6 1,1  
  Øysteseelva 15 6 9 3 1,5  
  Storelva, Natås 12 0 12 0 1  
  Hopevassdraget 7 0 7 0 1,2  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Etneelva 2 678 2 221 457 3,2 1,3  
  Mandalselva 1 541 931 610 2 0,9  
  Opo m/Sandvinvatnet 1 000 741 259 3,9 1,9  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 762 496 266 3,8 1,4  
  Tysselva i Samnanger 632 587 45 3,1 1  
  Daleelva i Vaksdal 618 469 149 2,9 0,9  
  Bondhuselva 553 394 159 3,5 1,1  
  Oselva i Os 454 272 182 2,8 0,9  
  Granvinselva 442 223 219 2,8 1,7  
  Kinso 383 317 66 2,9 1  
  Storelva (Arnaelva) 379 296 83 3,1 0,8  
  Moelva (Modalselva) 344 134 210 4,3 1,4  
  Kjærelva m/Storvatnet 335 11 324 2,2 0,3  
  Loneelva 294 120 174 2,4 0,7  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 255 203 52 2,8 1,3  
  Mosneselva 255 239 16 3 0,7  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 243 224 19 3,3 1,4  
  Uskedalselva 172 11 161 2,8 0,7  
  Æneselva 168 155 13 3 1  
  Vosso (Vossovassdraget) 157 52 105 3,1 1,1  
  Matreelva 151 13 138 3,3 0,8  
  Hopevassdraget 128 11 117 1,8 1,4  
  Melselva 112 79 33 3 1,2  
  Frøysetelva 86 0 86 0 1  
  Jondalselva 77 60 17 3,8 1,1  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 77 39 38 3,5 0,8  
  Fjellvassdraget 54 50 4 3,1 0,7  
  Øysteseelva 52 36 16 2,8 2  
  Haugdalselva 46 16 30 4 0,8  
  Omvikdalselva 34 19 15 2,1 1,3  
  Svendsbøelva 33 21 12 3 1,3  
  Lønningdalselva 29 8 21 2,7 1,8  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 20 14 6 2 1  
  Veig 5 0 5 0 1,7  
  Hopsfossen 1 0 1 0 1