Fangststatistikk, Moelva (Modalselva)

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 250 33 217 3,3 1,1
  2002 281 83 198 4,2 1,1
  2001 175 48 127 4 1,3
  2000 145 55 90 2,8 1,2
  1999 251 92 159 4,2 1,3
  1998 176 57 119 4,1 1,3
  1997 344 134 210 4,3 1,4

Kilde: SSB