Bondhuselva

Raudt = anadrom fisk

Regulert, lakse- og sjøaureførande i 2,5 km. Fiskekort for aure vidare oppover i vassdraget.

Elva har høg gjennom-snittvekt på laks og sjøaure. Populær fiskemåte er markfiske.
Beste fisketid: frå slutten av juli-ut september.

Kontaktpersoner
Sundal og Bondhus elveeigarlag, Magne Sundal, 5476 Mauranger Tlf: 53484150
Sundal Camping, 5476 Mauranger Tlf: 53484186

http://www.sundalcamping.no/m_scamp_fiske.htm

http://home.c2i.net/mauranger/n_maur_tur_sundal.htm

Hordaland, Kvinnherad, Bondhuselva