Melselva

Raudt = anadrom fisk

Område 8-9

Laks- og sjøaureførande i til saman 3 km.

Kontaktpersoner
Rosendal elv- og utmarkslag, Jon Ø. Marken, 5470 Rosendal
Tlf: 53481425
Sporten, 5470 Rosendal Tlf: 53481105

Hordaland, Kvinnherad, Melselva