Neteland/Byrkjeland  
 
Steine  
 
Skeie  
 
Mo  
 
Fjærabygda  
 
Movatnet  
 

Steinsdalselva m/Movatn i Kvam

Glenn med godfangst i Movatnet...

Raudt = anadrom fisk

Vakker liten flomelv med STOR sjøørret og fin laks

Steinsdalselva er faktisk en av Norges aller beste sjørretelver når det gjelder størrelsen på fisken. En av de største sjøørreter som i det hele tatt er tatt i Skandinavia er tatt i denne elven. Den var på hele 14,3 kg! Den ble tatt på 1970-tallet. Lenge trodde man det var en laks, men etter at den ble sendt inn for artsbestemmelser ble det bekreftet at det var en sjøørret. Hvert år tas det mange i størrelsen 3-5 kg i denne lille, vakre elven.

I tillegg til fantastiske sjøørreter går det også mye laks her. Elven er en typisk flomelv, og fisken står gjerne i Movatnet i lange perioder. Ofte ser man også fisken vandre opp og ned fra elven og ut i vannet. Dette gjelder ikke minst sjøørreten. Er man uheldig med været når man kommer til elven, dvs. lite regn og lav elv, er det fint å kunne dorge eller fiske i vannet. Ved utosen fra elva stør det ofte fisk, og under brua nede ved sjøen er en god plass på alle vannstander.

Det har vært drevet skikkelig kultivering av elveeierlaget gjennom utsetting av egenprodusert smolt fra klekkeriet.

Elven passerer på veien gjennom dalen en av Hardangers største tturistattraksjoner, Steinsdalsfossen i Hardanger, hvor turistbussene stopper for at turistene skal få gå innunder fossen og ta fine bilder.
Elven renner ut i Movatnet, som igjen har utløp til sjøen under broen på hovedveien i Nordheimsund sentrum. Nivåforskjellen er her så liten at ved høyvann renner strømmen inn fra sjøen til vannet.

På campingplassen ved Movatnet og på Mo Sport i Nordheimsund selges rimelige fiskekort til vannet. På campingplassen kan man også leie båt for å dorge etter oppdrettslaks i vannet.

Om sommmeren er der også faste gjester fra Tyskland som kommer for å fiske ål i vannet.

Kontaktpersoner
Steinsdalen og Norheimsund grunneigarlag, Stig J. Trefall, 5600 Norheimsund
Tlf: 56551490
Mo Sport, 5600 Norheimsund Tlf: 56551580
Mo Camping, 5600 Norheimsund Tlf: 56551727

Hordaland, Kvam herad, Steinsdalselva m/Movatn i Kvam