Fjonelva

Raudt = anadrom fisk

Område 3-4

Laks- og sjøaureførande i 300 m. Campingplass med hytter.

Kontaktperson
Helge Matre, 5550 Sveio. Tlf: 52741306

Hordaland, Sveio, Fjonelva