Kanalen i Austrepollen

Raudt = anadrom fisk

Område 8-12

Laksefiske i ein kunstig kanal ved kraftstasjonen i Austrepollen.
Jakob Gjerde, 5476 Mauranger Tlf: 53484171

Hordaland, Kvinnherad, Kanalen i Austrepollen