Teigdalselva

Raudt = anadrom fisk

Område 18-6

Laks og sjøaure går opp 9 km i Teigdalselva. For tida er laksen freda men det er fiske etter sjøaure. Ta kontakt med Fadnes og Mestad fiskelag.
Elvestrekninga er delt inn i to soner med 10 kort pr. døger i kvar sone.

Kontaktpersoner
Heine Mestad, Mestad, 5707 Evanger Tlf: 56521754
Lars Brunborg, Fadnes, 5707 Evanger Tlf: 56521670

Hordaland, Voss, Teigdalselva