Granvinselva

Raudt = anadrom fisk

Område 17-1

Vassdraget er laks- og sjøaureførande frå sjøen til vatnet, 3 km, og frå og med vatnet til Skjervet, 6,5 km. I vatnet er det eigne reglar for garn- og oterfiske, elles vert det selt kort for stongfiske frå land og båt. Grunneigarlaget for Granvinvassdraget, leiar Jon Kolskår, administrerer fisket.

Kontaktperson
Jon Kolskår, 5736 Granvin
Tlf: 56525728 Tlf. arb.: 56525362 Mobil: 94569048/ 94686342

Hordaland, Granvin herad, Granvinselva