Øysteseelva

Raudt = anadrom fisk

Område 13-9

Laks og sjøaure går 900 meter opp i elva. Øystese jeger- og fiskarlag disponerer fiskeretten og sel kort.

Kontaktperson
Statoil Service, 5610 Øystese Tlf: 56555644

Hordaland, Kvam herad, Øysteseelva