Jondalselva

Raudt = anadrom fisk

Område 12-3

Lakse- og sjøaureførande i 1 km, disponert av Jondal jakt- og fiskelag.

Kontaktpersoner
Jondal Samyrkjelag, 5627 Jondal Tlf: 53668431
L.A. Eide & Co, 5627 Jondal Tlf: 53668564

Hordaland, Jondal, Jondalselva