Eidfjordvatn, Veig og Bjoreio

Raudt = anadrom fisk

Område 11-11

Veig er lakse- og sjøaureførande i 2,5 km og Bjoreio i 4,5 km frå Eidfjordvatnet. I vatnet er det høve til å leiga båt og dorga.

Kontaktpersoner
Eidfjord jakt- og fiskarlag, Johan Medhus, 5784 Øvre Eidfjord Tlf: 53665018
Øvre Eidfjord Servicesenter, 5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 53665020
Nesheimfiske, Øvre Eidfjord gjestgiveri Tlf: 53665934

Hordaland, Eidfjord, Eidfjordvatn, Veig og Bjoreio