Sævareid

Parti mot fossen
Vår egen Skot McColl med en fin Sævereidslaks

Sjøfiske etter laks som ikke når hjem?

Nedenfor fossen som er utløp fra noen av landets beste fiskevann, Henangervannet og Skogseidvannet, ligger et smoltanlegg som leverer smolt til mange anlegg.
Om det er unnsluppet fra smoltanlegget eller rømlinger fra oppdrettsanlegg de er levert til vites ikke, men her samles hver sommer STORE mengder til dels STOR laks under fossen. Også innslag av regnbue.

Det finnes også villaks i elven. Bildet av vår fiskejournalist Skot McColl viser en fin villaks. Det ser man av sporen, og nærmere ettersyn av fisken stadfestet dette.


Fisken har ingen mulighet for å komme opp fossen, så her blir de stående lenge, evt. med små turer ut igjen i sjøen, på omtrent samme nivå.
Det kan nok i perioder svare seg å være tidlig ute for å få de beste plassene. Der er ikke særlig kultur for "bevegelig fiske".

Hordaland, Fusa, Sævareid